Tiêu chuẩn ứng viên

– Ưu tiên các ứng viên có trình độ về chuyên môn.

– Phù hợp với thực tế yêu cầu công việc.

​​​​​​​- Ứng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực và luôn vì sự phát triển chung của công ty.

– Hướng về khách hàng

– Tôn trọng nội quy kỷ luật của công ty

– Sẵn sàng đóng góp cho Công ty