Môi trường làm việc

Xác định “Con người là tài sản giá trị nhất” nên Công ty luôn hướng đến các mục đích sau:

– Trân trọng mọi ước mơ, hoài bão và nhiệt huyết của tất cả nhân viên

– Xây dựng đội ngũ nhân viên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

– Xây dựng văn hóa cầu tiến và cởi mở, đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của nhân viên

– Tạo điều kiện tốt nhất để mọi người tự học hỏi, nâng cao kinh nghiệm, kiến thức bằng các chương trình đào tạo và cho phép phát triển các ý tưởng cá nhân

– Đề cao tinh thần đồng đội, đánh giá sự thành công của tập thể cao hơn sự thành công của cá nhân. Đánh giá sự thành công của lãnh đạo trên cơ sở xem xét sự thành công của nhân viên và mối quan hệ với đồng nghiệp- Hướng về khách hàng