Đào tạo và phát triển

Với mục đích phát triển công ty theo định hướng lâu dài phù hợp với sự phát triển chung của ngành dược được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ cùng phát triển con đường nghề nghiệp với từng nhân viên nhằm hướng đến đảm bảo công việc chung và thỏa mãn mong muốn của cá nhân

Công ty sẽ cử các nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn hoặc hỗ trợ chi phí học tập cho các thành viên nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công việc

Tại Công ty Phavi, việc phát triển nghề nghiệp được xem xét dựa trên hiệu quả công việc và thái độ cầu tiến. Mỗi cá nhân có thể chủ động đề xuất các kỹ năng, kiến thức cần được nâng cao; cấp quản lý có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát huy các kỹ năng vốn có đồng thời đề xuất với cấp trên để được đào tạo nâng cao kiến thức thường xuyên.