Chính sách tuyển dụng

Các ứng viên ứng tuyển được trân trọng và đánh giá một cách công bằng, dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức liên quan đến vị trí công việc. Công ty đảm bảo rằng những ứng viên phù hợp nhất sẽ được lựa chọn.

Việc đánh giá, lựa chọn và tuyển dụng nhân sự của Công ty hướng đến:

– Những ứng viên tốt nhất sẽ được lựa chọn vào các vị trí phù hợp.

– Có được nguồn nhân lực tâm huyết, có trình độ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận thách thức và có khả năng trở thành những nhân viên chủ chốt trong tương lai

– Xây dựng và duy trì các giá trị cốt lõi tại Phavi

– Tuân thủ đúng theo các qui định của pháp luật

– Xác định khách hàng là trung tâm: khuyến khích sự lắng nghe và tận tâm trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.