ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Sóc Trăng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Anh Tuấn

8 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993612656

2

NT Vinh Lợi

7 Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993624734

3

NT Nguyễn Huệ ST

372A Đường Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993821362

4

NT Vạn Xuân Viên

33 Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993822574

5

NT Minh Trí

25 Đường Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993821691

6

NT Vạn Hòa Đường

202 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993627474

7

NT Lợi Hòa Đường

117 Đường 3 Tháng, Phường 1, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

02993822946