ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Mỹ Xuyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Vinh Xuân Đường

9 Tỉnh Lộ 934, Ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng

0937861252

2

QT Hoàng Tuấn

132 Ấp Dương Kiển, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên , Tỉnh Sóc Trăng

02993896841