ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Kế Sách

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Bắc Nhân Tâm Đường

72/1 Ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

01264871700

2

NT Vệ Sanh Đường

57 Đường 30 Tháng 4, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

02993876249

3

NT Vạn Tế Đường

30 Đường 30 Tháng 4, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

02993876119

4

Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Minh Ký

Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

01569965246