ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Quận Thanh Khê

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Dapharco 44

18, Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0905962777

2

NT Hùng Thịnh

152, Hà Huy Tập, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0906488005

3

NT Cẩm Sơn

K325/1 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

02363824826

4

QT Bảo Anh

47 Hà Huy Tập, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0914422115

5

NT Phước Thiện 2

322 Hùng Vương, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0913960443

6

NT Hà Phúc

213 Hà Huy Tập, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0905880109

7

NT Phước Thiện 3

170 Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

02363745488

8

NT Phước Thiện 6

133 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

02363553877

9

QT Dapharco 54

122 Ông Ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

0903591300

10

NT Huy Hoàng

62 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

02363896321

11

NT An Bình..

4, Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

02366566219