ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Quận Ngũ Hành Sơn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Khánh Hiền

Lô 8 khu A1 Chợ Non Nước, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

01224449699

2

NT Thanh Hải

525 Lê Văn Hiến, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

02362476912