ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Quận Liên Chiểu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thiện Toàn

44, Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0906552593

2

NT Dapharco 119

316, Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905730470

3

QT Quang Minh

lô 07 Chợ Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

02363736297

4

NT Thành Vinh

94 Đồng Kè, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

02363731802

5

QT Dapharco 76

844 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905635207

6

NT Ngọc Mai

73 Nguyễn Đình Tứ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0934884711

7

NT Tân Dung Phong

400 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905558858

8

NT Mạnh

333A Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905233043

9

NT Thảo My

28 Nguyễn Chánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

01204610625

10

NT Minh Tâm

28 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905169176

11

NT Chấn Hưng Thịnh

260 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0935614586

12

NT Sa An

236 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0946755552

13

NT Thành Vinh 2

165 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0935881377

14

NT Tuyết Trinh

15 Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0914212817

15

NT Minh Thiện

140 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0906440236

16

QT Dapharco 117

11 Ngô Thì Nhậm, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

0905244577