ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Quận Hải Châu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Danaphar Blue

110, Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0906126977

2

QT Dapharco 61

70, Đinh Tiên Hoàng, Phưòng Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0387706691

3

NT Dapharco 12

87 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02363635969

4

NT Tam Nguyên

72 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02363624258

5

NT Hoàng Hồng Đức

60 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

01266748874

6

NT Thanh Huyền

57 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0982236276

7

NT Cẩm Tú

556 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0905962777

8

NT Minh Huyền

547 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0982767070

9

NT Dapharco 24

431 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02363584275

10

NT Đức Chính

411 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0984770368

11

NT An Nhiên

395 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc , Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02366513352

12

NT Phước Thiện 5

364 Hoàng Diệu, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02363816699

13

NT Hồng Đức

282 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0905319818

14

NT Dapharco 176

200 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0982049089

15

QT Dapharco 01

11 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

02363833004