ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Thiên Quang

Số 331C Thống Nhất, P.Thanh Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

01677729657

2

NT Tế Sanh

237 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, Phản Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

0941909396-02593822567-0961187919

3

NT Ngọc Thừa

456 Thống Nhất, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

0683510986

4

NT Hoàng Linh

303 Thống Nhất, P.Thanh Sơn, Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

0919870509

5

NT Ánh Châu

759 đường 21 tháng 8, P. Đô Vinh, Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

02593888589

6

NT Tế Sanh 3

763 Đường 21/08, Phường Bảo An, Thành Phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuân

0786699789

7

Phòng CTĐY Tư Nhân Tế Sanh 2

66 Đường Thống Nhất, Phường Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuân

0902509697