ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Tuy Phước

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Thúy Lam

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

0979245547

2

QT Thanh Xuân 3

Thôn Gò Bồi, Xã Phước Hưng, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

0949832579

3

QT Thanh Quang

272 Đường Đào Tấn, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

016673856356

4

QT Ngọc Sương

Chợ Phước Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

0968923547

5

QT Gia Hưng

8 Đường Bùi Thị Xuân, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

0937775156

6

NT Hưng Chính

50 Đường Trần Phú, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

0905577790