ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện An Nhơn

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Thanh Xuân 9

Quốt Lộ 19, Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

0949832579

2

QT Ngọc Mười

Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

01236221721

3

QT Liêm Bằng

Thôn Tân Lạp , Xã Nhơn Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

0976852400

4

QT Gò Găng

Ngã Tư Gò Găng, Phường Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

0905422689

5

QT An Nhơn

48 Đường Quang Trung , Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02563736079

6

NT Thanh Xuân 2

78 Đường Quang Trung, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02563835578

7

NT Thanh Xuân 1

296 Đường Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02563835450

8

NT Ngọc Diệp.

306 Đường Lê Duẫn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02563839386

9

NT Hoa Kỳ

278/5 Đường Lê Duẫn, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

02563839999