ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Phước Long

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Như Ngọc

292 Ấp Phước 2, Xã Vĩnh Phú, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

0944585590

2

QT Hoàng Tuấn.

303A Ấp Long thạnh, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

0918987780