ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Thị Xã Bạc Liêu

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

Tiệm thuốc bắc Vệ Ngươn Đường

40 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

02918821245

2

NT Vệ Sanh Đường

194 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

02913823231

3

NT Tuyết Thảo 1

464 Đường Vỏ Thị Sáu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

02913823044

4

NT Thái Ngọc

2 Đường Đặng Thùy Trâm, Phường 3 , Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0943825606

5

NT Mai Yên

74 Hòa Bình , Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0916747588

6

NT Khai Minh

23 Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

02913822435

7

NT Cẩm Thành

Trần huỳnh, Phường7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

0902824744

8

NT bắc Dưỡng Ngươn Đường.

113 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

02913822079