ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Phú Lộc

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Út Bạch

Quốc Lộ 1A Thôn Nong, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0932409745

2

QT Ngọc Huế

Chợ Truồi Quốc Lộ 1A, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0978767073