ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Huế

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Vĩnh Nghĩa

7 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0935532020

2

NT Thuận Thái

26 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0912645204

3

NT Thanh Toàn.

250 Đường Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343820600

4

NT Thành Thảo

36 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0932191007

5

NT Thanh Nữ

Kiot 20 Chợ Đông Ba, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0905241471

6

NT Thanh Nhàn

(21) 23 Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343530422

7

NT Tân Quang

Kiot 19 Chợ Đông Ba, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0935220861

8

NT Phùng Hưng

35 Đường Phùng Hưng, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343524327

9

NT Nhật Lan

Chợ Đông Ba, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343525695

10

NT Ngô Quý Thích

157 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343527918

11

NT Nam Giao

336 Đường Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0935253591

12

NT Hệ Thống Mạnh Tý

74-76 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0935710660

13

NT Đại Hùng

127 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0934848777

14

NT Bình An

6 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0945717252

15

NT Bích Ngọc

143 Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343512609

16

NT Bảo Phước

20 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0974022942

17

Công Ty Thuận Thảo

34 Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343828656

18

Công Ty Phong Hà

2 Đường Trần Cao Vân, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343838988

19

NT Ngân Châu

55 Vạn Xuân, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

0905241444

20

NT Thu Ngân

52, Phạm Thị Liên, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0386872264

21

Nhà Thuôc Ngân Châu

55, Vạn Xuân, Phường Kim Long, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0905241444

22

Công ty TNHH Dược Phẩm Thiên Hương

48f, Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0906474827

23

NT Thùy Nhiên

191, Chi Lăng, Phường Phú Cát, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0905655494

24

NT Thủy Bằng

111, Minh Mạng, Phường Thủy Bằng, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0397163672

25

NT Vân Thành

37, Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

02343827386

26

NT Thu Nơ

Chợ An Cựu, Hùng Vương, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0906400796

27

NT Trung Hậu

3, Trường Chinh, Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0762674399

28

NT Bình Yên

163, Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0389398200

29

NT Bến Ngư

41, Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

0914149942

30

NT Ngọc Diệp

264 Đường Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

02343511571