ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Ngọc Hồi

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Quốc Hùng

, , Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

0372344567

2

QT Thiên Long

, Đường Hồ Chí Minh, Thị trấn Plei Cần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

0935865669