ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Quận 5

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NT Vinh Phát

61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM

08395509958

2

NT Vĩnh Lộc

130 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, HCM

02838592306

3

NT Vĩnh Khang

85 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, HCM

0838591911

4

NT Vĩnh Xuân

313 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, HCM

0838363853

5

NT Việt Hải

452 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, HCM

0908751376

6

NT Vạn Phát

101 Lương Nhữ Học,Phường 11.Quận 5, HCM

0906376757

7

NT Thành Thái

441 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, HCM

0838391024

8

NT Thành Phát

95 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, HCM

0902577869

9

NT Tân Trường Hưng

816 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, HCM

02822420832

10

NT Tâm Hưng

142 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 5, HCM

0907521138

11

NT Phước Hưng.

110A Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM

0909318316

12

NT Phúc Hưng

88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, HCM

0934768716

13

NT Nhung Thành

87 Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, Quận 5, HCM

0938561555

14

NT Ngọc Tuyết

35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, HCM

0903008200

15

NT Nam Phát

78 Triệu Quang Phúc, Phường 10, Quận 5, HCM

0906718671

16

NT Minh Phát 73B

SN 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM

0938071622

17

NT Minh Loan

003 Lô A Chung cư Phan văn Trị, Phường 2, Quận 5, HCM

0904712933

18

NT Lộc Phát

690 Nguyễn Trãi, Phường 12, Quận 5, HCM

0978002747

19

NT Huynh Phát

61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh

02839505939

20

NT Hoàng Ngọc

142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM

0908888043

21

NT Hoàng Khang

87 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, HCM

0918585441

22

NT Hạnh Đức Đường

826 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, HCM

0838560288

23

NT Giác Luân

43 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, HCM

0909139662

24

NT Gia Hưng

65 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, HCM

0838553745

25

NT Đức Nhân

40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, HCM

0908316965

26

NT Đông Phương

SN 146 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, HCM

0934077881

27

NT Đại Khánh

75 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, HCM

0862791518

28

NT Cửu Long 1( QT anh Vũ)

158 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, HCM

0908407701

29

NT Cửu Long

158 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, HCM

0908368326

30

NT Bảo Anh Dược Hãng

82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, HCM

0839446335