ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Bù Đăng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Nguyễn Thị Nga

Chợ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

02713992292

2

QT Kim Hằng

Chợ Bù Đăng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

01682003544

3

QT 147

Chợ Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0907515393

4

QT 146

Chợ Thống Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0908995267

5

QT Kim Thảo

Xã Đường 10, , Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0984633714

6

QT Hải Thảo

Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0986232722

7

QT Hải Oanh 3

Xã Đường 10, Xã Đak Nhau, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

01664970474

8

QT Hải Oanh

chợ bù na Chợ Bù Na, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0966954095

9

QT Đỗ Thi Tình

Chợ Thọ Sơn, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

02713528371

10

QT 950

Chợ Bù Na, Xã Trung Nghĩa, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0976130770

11

NT Trà My

Chợ Đức Liễu, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0978882721

12

NT Ngân Soa

tổ 2 chợ minh hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

0973517949

13

QT Ngân Hoa

0, thôn 8, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Bình Phước

09826785582