ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Mỏ Cày Nam

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT Thanh Thảo

245 Thị trấn Mỏ Cày, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

02753850500

2

QT 1299

321 Đường Cù Lao Minh, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

0918993871

3

Phòng Y Học Cổ truyền Chánh An Đường

Đường Lê Lai, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

02753843670

4

NT Khải Hoàn.

219 Đường Bùi Quang Chiểu, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

02753843915

5

NT Di Sinh Hóa

Chợ Mỏ Cày, Chợ Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

02753845032