ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Mỏ Cày Bắc

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT 164

Đường Phú Tân, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

01643666667

2

NT Đức Tế Hưng

Khu phố Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

0919148485

3

NT Ba Vát

136 Khu phố Ba Vát, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

01275113112