ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Huyện Châu Thành

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

QT 751

Quốc Lộ 60, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

02753860392

2

QT 21

353 Quốc Lộ 60, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

0933714727

3

QT 18

Quốc Lộ 60, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

01669288278

4

NTTam Phước

Quốc Lộ 60, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

0989104589