ĐẶT HÀNG NGAY

Danh sách nhà thuốc ở Thành Phố Bến Tre

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại

1

NTThống Nhất

119 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phướng 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

0903003575

2

NT Thanh Loan

166A Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

02753829472

3

NT Song An

315B Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

01252495139

4

NT Nhuận Nguyên Đường

15 Đường Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

02753845132

5

NT Ngọc Hân

307 Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

0932928578

6

NT Hòa Dân

320 B Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

0908088407

7

NT Đức Hòa Đường

189B Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

02753845278

8

NT Đại Trung Hòa

8 Đường Lê Lai, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

01289651893

9

NT Trúc Giang

231 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

0982213864